Αρχική σελίδα » Συνεργάτες - Συνεργασίες

Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς

Δείτε παρακάτω τις συνεργασίες με άλλους φορείς όπως επίσης και την στελέχωση του Εργαστηρίου, με βάση τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία το ΕΜΜΕΔΙΑ έχει συμμετάσχει.