Αρχική σελίδα » Συνεργάτες - Συνεργασίες » Σύγχρονες και διαχρονικές τάσεις της Αραβικής Μετανάστευσης προς την Ευρώπη

Σύγχρονες και διαχρονικές τάσεις της Αραβικής Μετανάστευσης προς την Ευρώπη

Ερευνητική Ομάδα ΕΜΜΕΔΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αντώνιος Κόντης [πλήρες βιογραφικό]
Αν. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:
Άγγελος Τραμουντάνης
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Αλεξάνδρα Μπουσίου
Υπ. διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εύα Χιονάτου
ΠΜΣ Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Όλγα Κυτίδου
ΠΜΣ Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαρία Δρίτσα
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών