Αρχική σελίδα » Συνεργάτες - Συνεργασίες » Αναλυτική μελέτη για τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού φαινομένου στην κοινωνική ασφάλιση

Συνεργαζόμενοι Φορείς Υλοποίησης Προγράμματος:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Γεωγραφίας
Mentoring A.E.

Ερευνητική Ομάδα ΕΜΜΕΔΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αντώνιος Κόντης [πλήρες βιογραφικό]
Αν. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:
Ηλέκτρα Πετράκου
Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαρία Οικονόμου 
Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου