Αρχική σελίδα » Συνεργάτες - Συνεργασίες » Ο ρόλος των δικτύων στην πορεία του ασύλου

Συνεργαζόμενοι Φορείς Υλοποίησης Προγράμματος:

Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΚΤΙΝΕΡΓΙΑ - EQUAL Β' Φάση
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ)
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)
Ελληνικό Συμβούλιο για Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π)
Ελληνικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης και Συνεργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Α.Σ)
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κ.Ε.Κ «ΕΡΓΟΝ»
Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (U.N.H.C.R)
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ)
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λαυρίου (Δ.Ε.Α.Λ)
Κέντρο Ζωής


Ερευνητική Ομάδα ΕΜΜΕΔΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αντώνιος Κόντης [πλήρες βιογραφικό]
Αν. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:
Νικόλαος Τάτσης
Ομ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ηλέκτρα Πετράκου
Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Νικόλαος Χλέπας
Αν. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών