Αρχική σελίδα » Συνεργάτες - Συνεργασίες » Τα μοντέλα κλειστής ή / και ανοιχτής υποδοχής προσφύγων

Συνεργαζόμενοι Φορείς Υλοποίησης Προγράμματος:

Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΙΣΤΟΣ - EQUAL Α' ΦάσηΕλληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ)
Ελληνικό Συμβούλιο για Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
Ελληνικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης και Συνεργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Α.Σ)
Εθελοντική Εργασία Αθήνας (Ε.Ε.Α)
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΔΕΠΑ) Δήμου Νέας Μάκρης 
Διαδημοτικό Κ.Ε.Κ «ΗΡΙΔΑΝΟΣ»


Ερευνητική Ομάδα ΕΜΜΕΔΙΑ


Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αντώνιος Κόντης [πλήρες βιογραφικό]
Αν. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:
Νικόλαος Τάτσης
Ομ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ηλέκτρα Πετράκου
Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Νικόλαος Χλέπας
Αν. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών