Αρχική σελίδα » Συνεργάτες - Συνεργασίες » Καθορισμός δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία

Συνεργαζόμενοι Φορείς Υλοποίησης Προγράμματος:

Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης / ΕΜΜΕΔΙΑ

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)


Ερευνητική Ομάδα ΕΜΜΕΔΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αντώνιος Κόντης [πλήρες βιογραφικό]
Αν. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:
Μιχάλης Σπουρδαλάκης
Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σταύρος Ζωγραφάκης
Επ. Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευθύμης Παπαβλασόπουλος
Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ελένη - Ανδριανή Σαμπατάκου
Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάρη Λαυρεντιάδου
Διδάκτωρ Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Paris X Nanterre

Απόστολος Λαμπρόπουλος
Υπ. Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαρία Πάσχου
Υπ. Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άγγελος Τραμουντάνης
MA in Migration Studies, University of Sussex