Αρχική σελίδα » Συνεργάτες - Συνεργασίες » Οι οικονομικές επιπτώσεις της απασχόλησης των μεταναστών κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

Ερευνητική Ομάδα ΕΜΜΕΔΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αντώνιος Κόντης [πλήρες βιογραφικό]
Αν. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:
Σταύρος Ζωγραφάκης
Επ. Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεόδωρος Μητράκος
Τράπεζα της Ελλάδος