Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

15.01.2015

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Ελληνική Διασπορά"

Η "Ελληνική Διασπορά" αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης για την ανάρτηση και αναζήτηση σχολιασμένης βιβλιογραφίας με στόχο την  υποστήριξη της μελέτης της ελληνικής διασποράς ως αντικειμένου επιστημονικής έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε [εδώ].