Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Ολοκληρωμένες Έρευνες » «Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών και μεταναστριών στην Ελλάδα» » Σχολιασμένη βιβλιογραφία

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Σχολιασμένη βιβλιογραφία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου, υποψήφια Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η προτεινόμενη μελέτη έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση και ταξινόμηση της βιβλιογραφίας που αφορά σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Η υπό συγκέντρωση βιβλιογραφία θα περιλαμβάνει κάθε μορφή συναφούς μελέτης (βιβλίο, άρθρο κ.α.) και θα είναι τόσο ελληνόγλωσση όσο και ξενόγλωσση.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Στόχος της προτεινόμενης μελέτης είναι η ενημέρωση συνολικά της ειδικής επιστημονικής κοινότητας, αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για το ζήτημα της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών για τις σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα. Παράλληλα υπάρχει και ο πιο εξειδικευμένος στόχος της εξασφάλισης του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου, της δημιουργίας δηλαδή ενός «υλικού βάσης» για τις υπόλοιπες πτυχές που περιλαμβάνει η συνολική έρευνα με τίτλο «Οικονομική και Κοινωνική Ενσωμάτωση των Μεταναστών στην Ελλάδα».


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η μεθοδολογία έρευνας περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, μελέτη και σχολιασμένη παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας, ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης, που έχει δημοσιευθεί από τα μέσα του ‘90 έως σήμερα, αποφεύγοντας επικάλυψη με άλλες αντίστοιχες έρευνες και επιδιώκοντας την κάλυψη της πιο πρόσφατης περιόδου. Κατά την ταξινόμηση του συγκεντρωθέντος υλικού θα γίνει χρήση τριών διαφορετικών μεθόδων: α) κατά αλφαβητική σειρά, βάσει του ονόματος του συγγραφέα β) με λέξεις-κλειδιά για το συγκεκριμένο αντικείμενο γ) γεωγραφικά, βάσει της υπό μελέτη περιοχής.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιούνιος 2004 έως Ιούνιος 2005


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ: «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

[Κατεβάστε το κεφάλαιο "Σχολιασμένη Βιβλιογραφία", της Ελένης - Ανδριανής Σαμπατάκου]