Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Ολοκληρωμένες Έρευνες » «Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών και μεταναστριών στην Ελλάδα» » Γεωγραφική κατανομή και διαχωρισμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Γεωγραφική κατανομή και διαχωρισμός


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μάρη Λαυρεντιάδου, διδάκτωρ PARIS X-Nanterre


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η πόλη ως χώρος ετερόκλητος που χαρακτηρίζεται από γεωγραφική και κοινωνική κινητικότητα, από ποικίλες ταυτότητες και αισθήματα ανήκειν αποτελεί τον προνομιακό πεδίο εγκατάστασης, ανάπτυξης και εξέλιξης των μεταναστευτικών ομάδων.
Η ανάδειξη της γεωγραφικής συγκέντρωσης στον αστικό ιστό κατά εθνοτική σύνθεση των δύο πληθυσμιακών ομάδων, των Ελλήνων Ποντίων από την πρώην ΕΣΣΔ και των Αλβανών, και των επιδράσεων της χωρικής τους κατανομής στους κοινωνικο οικονομικούς μετασχηματισμούς των πολεοδομικών συνόλων θα αποτελέσει το βασικό άξονα μελέτης και έρευνας.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η έρευνα θα εστιαστεί στα παρακάτω θέματα:

 • Η χωρική διάσταση της μετανάστευσης.
  • Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαδρομές των μεταναστών στον αστικό χώρο.
  • Η δομή του αστικού χώρου και τα κοινωνικά δίκτυα των μεταναστών επηρεάζουν και προσδιορίζουν την οικιστική κινητικότητα1 των μεταναστών και καθορίζουν τη χωρική τους κατανομή.
 • Ανάδειξη των αστικών περιοχών με ιδιαίτερα εθνοτικά χαρακτηριστικά: μηχανισμοί παραγωγής κατοικίας, μηχανισμοί ιδιοποίησης του αστικού χώρου.
 • Αναζήτηση του ενδιάμεσου αστικού χώρου μεταξύ κοινωνίας υποδοχής και μεταναστευτικής κοινότητας.
 • Μεταναστευτικές πρακτικές στον αστικό χώρο: αστικότητα και ιδιομορφίες της αστικής ενσωμάτωσης των μεταναστών.
 • Πολυπολιτισμικές σχέσεις και υβριδικές ταυτότητες των μεταναστών γεννούν νέους χώρους αστικών πρακτικών: ιδιοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου από τους μετανάστες.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α. Μελέτη της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας
Β. Ερωτηματολόγια σε επιλεγμένο δείγμα των δύο μεταναστευτικών κοινοτήτων
Θα απευθυνθούμε σε μετανάστες των οποίων η διάρκεια παραμονής στη χώρα είναι τουλάχιστον δεκαετής.
Το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις.

Δομή Ερωτηματολογίου.

 • Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του νοικοκυριού
 • Τόπος γέννησης (πόλη/χωριό, χώρα)
 • Ιστορικό των μετακινήσεων στη χώρα προέλευσης
 • Η μετακίνηση από τη χώρα προέλευσης στην Ελλάδα
 • Ιστορικό των μετακινήσεων στην Ελλάδα (γεωγραφική κινητικότητα, οικιστική κινητικότητα, σχέση οικιστικής κινητικότητας και κοινωνικής κινητικότητας)
 • Μετακινήσεις προς τη χώρα προέλευσης
 • Ερωτήσεις κοινωνικής ένταξης (συνθήκες εργασίας, δίκτυα, ελεύθερος χρόνος)

1κάθε αλλαγή κατοικίας, ακόμα κι αν είναι μικρότερη των 50 χλμ, ώστε να μελετηθούν τα κριτήρια επιλογής κατοικίας σε σχέση με την αγορά κατοικίας