Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Ολοκληρωμένες Έρευνες » «Αναγνώριση Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων σε Διαδικασίες Διεθνούς Προστασίας (Άσυλο) και Αναγκαστικής Επιστροφής»

Αναγνώριση Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων σε Διαδικασίες Διεθνούς Προστασίας (Άσυλο) και Αναγκαστικής Επιστροφής

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Αναγνώριση Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων σε Διαδικασίες Διεθνούς Προστασίας (Άσυλο) και Αναγκαστικής Επιστροφής - 3η Εστιασμένη Έκθεση ΕΜΝ 2013

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

αν. Καθηγητής Αντώνιος Κόντης

ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Αντώνης ΚόντηςΑλεξάνδρα Μπουσίου, Μάρκος Παπακωνσταντής, Μαρία Βογιατζή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με την υπ ‘αριθμ. 27155/03-07-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ανατέθηκε στο Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) η εκπόνηση της 3ης Εστιασμένης Έκθεσης ΕΜΝ 2013 με τίτλο Αναγνώριση Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων σε Διαδικασίες Διεθνούς Προστασίας (Άσυλο) και Αναγκαστικής Επιστροφής.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη αντικειμενικών, αξιόπιστων, συγκρίσιμων, επικαιροποιημένων και ενημερωμένων δεδομένων για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση των οικείων εθνικών πολιτικών στους τομείς αυτούς. Ακολούθως, το Συμβούλιο της ΕΕ, το 2008, με την υπ’ αριθμ. 381/2008/ΕΚ Απόφαση, ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ), ως μόνιμη πλέον δομή, η οποία θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή των κ-μ με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ιούλιος 2013 - Αύγουστος 2013

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έκθεση με τα συμπεράσματα της μελέτης

Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε την έκθεση στα ελληνικά.

Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε την έκθεση στα αγγλικά.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης - European Migration Network (EMN)

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΜΝ και τις εργασίες του, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html ή στον ελληνικό ιστότοπο http://emn.ypes.gr.