Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Έρευνες σε Εξέλιξη

Έρευνες σε εξέλιξη

Την τρέχουσα περίοδο το Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ συμμετέχει στην υλοποίηση του παρακάτω ερευνητικού προγράμματος:

 

  • "Ελληνική Διασπορά", χρηματοδοτούμενο από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών