Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Επίβλεψη Διδακτορικών

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Α) Την τρέχουσα περίοδο, επιβλέπονται οι παρακάτω υποψήφιοι διδάκτορες στα αντίστοιχα θέματα:

«Η εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής από τη Διοίκηση και τα Δικαστήρια»
Υποψήφια διδάκτωρ: Φανή Δημητρακοπούλου
Επικοινωνία: tertuliano.2007[at]gmail[dot]com 


«Συγκριτική ανάλυση της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ελλάδας στη μεταψυχροπολεμική περίοδο. Οι αντιφάσεις του φιλελευθερισμού»
Υποψήφια διδάκτωρ: Μπουσίου Αλεξάνδρα
Επικοινωνία: abousiou[at]gmail[dot]com 

«Μεταναστευτικές Ομάδες και Κοινωνικός Αποκλεισμός»
Υποψήφια διδάκτωρ: Γκέμι Έντα
Επικοινωνία: egemi[at]hotmail[dot]com

«Ανακαλύπτοντας τη Δημοκρατία: Νοηματικές κατασκευές των επαναπατριζομένων Ελλήνων»
Υποψήφια διδάκτωρ: Λαγουμτζή Γεωργία
Επικοινωνία: lagoumitzi2000[at]yahoo.co[dot]uk

«Η μετανάστευση προς την Ελλάδα στα τέλη του 20ου αιώνα 1989-2005: Απειλή για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια της χώρας ή παράγοντας διεύρυνσης εξωτερικής πολιτικής;»
Υποψήφιος διδάκτωρ: Γεωργακόπουλος Βασίλειος
Επικοινωνία: vas2[at]otenet[dot]gr

«Ελληνικές Άμεσες Επενδύσεις στην Αλλοδαπή»
Υποψήφιος διδάκτωρ: Γιακούλας Δημήτριος
Επικοινωνία: dgiakoulas[at]gmail[dot]comΒ) Κατα το παρελθόν, έχουν επιτυχώς υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή οι παρακάτω διδάκτορες:

«Η εξέλιξη της Κοινής Μεταναστευτικής Πολιτικής» 
Διδάκτωρ: Σαμπατάκου Ελένη - Ανδριανή
Επικοινωνία: easampat[at]pspa.uoa[dot]gr

«Διαστάσεις της Διανομής του Εισοδήματος και της Φτώχειας στην Ελλάδα»
Υποψήφιος διδάκτωρ: Λαμπρόπουλος Απόστολος
Επικοινωνία: apslab[at]yahoo[dot]com

«Πολιτικές Ένταξης στην Αγορά Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων: Η Περίπτωση των Πρώην Χρηστών (Ψυχοτρόπων Ουσιών)»
Υποψήφια διδάκτωρ: Γουργιώτου Ισμήνη
Επικοινωνία: igourgiot@pspa.uoa.gr

«Ποιά η σημασία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων για την ανάπτυξη και ένταξη των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
Διδάκτωρ: Βλησίδης Αντώνιος

«Η νέα επενδυτική γεωγραφία της ΝΑ Ευρώπης: η περίπτωση των ελληνικών άμεσων επενδύσεων»
Διδάκτωρ: Κιτωνάκης Νίκος
Επικοινωνία: nik_kit[at]pspa.uoa[dot]gr