Αρχική σελίδα » Επιστημονικές Εκδηλώσεις » Ο Ελληνισμός της Αυστραλίας

Tο Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) απο κοινού με το Πανεπιστήμιο La Trobe, διοργάνωσε στις 26.5.2004 ημέρα Τετάρτη, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Συμπόσιο με θέμα:
«Ο Ελληνισμός της Αυστραλίας»


Δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας.