Αρχική σελίδα » Επιστημονικές Εκδηλώσεις » Κοινωνική Ένταξη αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα - Μια ατελής απόπειρα;

Tο Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) απο κοινού με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π.), διοργάνωσε στις 10.12.2004 ημέρα Παρασκευή, στο Αμφιθέατρο Ι. Δρακοπούλου του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30), ημερίδα με θέμα: 

«Κοινωνική Ένταξη Αιτούντων Άσυλο στην Ελλάδα: Μια ατελής Απόπειρα;»


Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε δύο συναντήσεις, δύο συνεδριάσεων η κάθε μία:

Πρωί
10.00 – 13.30 : Είσοδος και υποδοχή αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα

Απόγευμα
15.00 – 18.30 : Ζητήματα κοινωνικής ένταξης των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα

Στις πρωινές συνεδρίες έγιναν παρουσιάσεις απο τους κ. Α. Κόντη (επ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών) και κ. Ι. Τασσόπουλο (Διευθυντής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγύης, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας), ενώ ακολούθησαν παρεμβάσεις απο άλλα μέλη της συνεδρίας.

Στις απογευματινές συνεδρίες έγιναν παρουσιάσεις απο τους κ. Α. Αναστασίου (Συντονιστής Κοινωνικής Υπηρεσίας ΕΣΠ) και κα. Ζωή Παπασιώπη - Πασσιά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), ενώ ακολούθησαν παρεμβάσεις απο άλλα μέλη της συνεδρίας.

Δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας.