Αρχική σελίδα » Επιστημονικές Εκδηλώσεις » Η δεύτερη γενιά: Προβληματισμοί για την ένταξη των μεταναστών στην χώρα μας

Tο Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.), διοργάνωσε στις 24.2.2006 ημέρα Παρασκευή, στο Αμφιθέατρο Ι. Δρακοπούλου του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30), ημερίδα με θέμα: 

«Η Δεύτερη Γενιά: Προβληματισμοί για την ένταξη των μεταναστών στη χώρα μας».

Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε δύο συναντήσεις, δύο συνεδριάσεων η κάθε μία:

Πρωί
10.00 – 12.00 : Δεύτερη γενιά και κοινωνικές – πολιτισμικές παράμετροι
12.00 – 14.00 : Δεύτερη γενιά και εκπαίδευση

Απόγευμα
17.00 – 19.00 : Ένταξη δεύτερης γενιάς: Θεωρητικές σχηματοποιήσεις
19.00 – 21.00 : Στρογγυλό τραπέζι: Δημόσιες πολιτικές

Στις πρωινές συνεδριάσεις παρουσιάστηκαν ευρήματα εμπειρικών ερευνών και προγράμματα που στοχεύουν στην ένταξη μεταναστών δεύτερης γενιάς στην κοινωνία. Οι παρουσιάσεις έγιναν από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, εκπροσώπους δημοσίων και μη φορέων και διδακτορικούς φοιτητές.

Στις απογευματινές συνεδριάσεις παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, αφενός μεν οι θεωρητικές προσεγγίσεις των θεμάτων ένταξης των μεταναστών δεύτερης γενιάς, αφετέρου δε οι δημόσιες πολιτικές όπως αυτές εφαρμόζονται ή σχεδιάζεται να εφαρμοστούν. Στις συζητήσεις έλαβαν μέρος μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και εκπρόσωποι κρατικών, δημοσίων και μη φορέων.  

Δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας, όπως επίσης και τις Ανακοινώσεις - Παρεμβάσεις των Ομιλητών.