Αρχική σελίδα » Επιστημονικές Εκδηλώσεις » Δείκτες ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα

Το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.), σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)


διοργάνωσε τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2011, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος»), επιστημονικό συνέδριο με θέμα:  

«Δείκτες ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα»


Αντικείμενο της ημερίδας αποτελούν τα ευρήματα της πρωτότυπης πανελλαδικής έρευνας για την ανάλυση δεικτών ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και αποτυπώνει με έγκυρο και επιστημονικά ακριβή τρόπο την ελληνική πολιτική για την ένταξη των μεταναστών σε έξι επίπεδα πολιτικής (της αγοράς εργασίας, της στέγασης, της εκπαίδευσης, της υγείας και πρόνοιας, της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής, της κοινωνικοπολιτισμικής και ψυχολογικής προσαρμογής) διευρύνοντας και εμβαθύνοντας αντίστοιχες έρευνες ευρωπαϊκών κέντρων μελέτης για τη μετανάστευση στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δείκτες αποτελούν στην ουσία και κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής για την ένταξη των μεταναστών. 

Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε την πρόσκληση και [εδώ] για να κατεβάσετε το πρόγραμμα της Ημερίδας.
Επιλέξτε [εδώ] για να ακούσετε το ραδιοφωνικό σποτ στον Αθήνα 9.84.
Επιλέξτε [εδώ] για να μεταβείτε στην παρουσίαση της έρευνας.

Χορηγοί: