Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις - Εκδόσεις » Δημοσιεύσεις συνεργατών του Εργαστηρίου » Ηλέκτρα Πετράκου

Ηλέκτρα Πετράκου

Η συμβολή των μεταναστών στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα
Πετράκου Η., κ.α., "Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες - Πολιτικές - Προοπτικές Τόμος Α, ΙΜΕΠΟ, Αθήνα 2008 

"Forms of Social Capital and Incorporation of Albanian Immigrants in Greece"
Petracou E. et. al., "Journal of Ethnic and Migration Studies», Vol. 33, No 8, November 2007

Μετανάστευση και Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Πετράκου Η. και Ξανθάκου Γ.

Η διαμόρφωση της μετανάστευσης προς την Ελλάδα

∆ιαστάσεις της Γυναικείας Μετανάστευσης στην ΕΕ και την Ελλάδα
Πετράκου Η., Tatlidil E., στο "Ελληνοτουρκικές Προσεγγίσεις: Ανακαλύπτοντας τον κοινωνικοοικονομικό ρόλο της γυναίκας", Ατραπός, Αθήνα 2003

The Greek Migration Phenomenon