Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις - Εκδόσεις » Δημοσιεύσεις συνεργατών του Εργαστηρίου » Δέσποινα Π. Παπαδοπούλου

Δέσποινα Π. Παπαδοπούλου

Προς ένα μοντέλο για την πολιτική ενσωμάτωση μεταναστών
Ζώρας Κ., Μπαντιμαρούδης Φ., Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2006, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδόσεις Σάκκουλα, 2007, σ. 159-168.

Γαλλία
Χασιώτης Ι., Κατσιαρδή-Hering Όλ., Αμπατζή Ευ. (επιμ.), Οι Έλληνες στη Διασπορά 15-21ος αι., Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 2006, σ. 106-115.

Les femmes des élites grecques à Paris à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Rapports de genre et engagement dans la vie publique
Rygiel Ph., Lillo N. (dir.), Rapports sociaux de sexe et immigration (mondes atlantiques XIXe-XXe siècles), Paris: Editions Publibook, Actes de l’Histoire de l’Immigration, Numéro spécial, vol. 6, 2006, σ. 119-126.

Έλληνες στο Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα: Η αρχική οργάνωση μιας κοινότητας της διασποράς
Δαμανάκης Μ., Καρδάσης Β., Μιχελακάκη Θ., Χουρδάκης Α. (επιμ.), Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς. Έρευνα και διδασκαλία, Πρακτικά Συνεδρίου, Ιούλιος 2003, Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., τ. Α΄, 2004, σ. 207-214.