Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις - Εκδόσεις » Δημοσιεύσεις συνεργατών του Εργαστηρίου » Αντώνης Κόντης

Αντώνης Κόντης

Οι επιδράσεις της απασχόλησης των μεταναστών στην ελληνική οικονομία
Κόντης Α., κ.α., Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες - Πολιτικές - Προοπτικές Τόμος Α, ΙΜΕΠΟ, Αθήνα 2008 

Η συμβολή των μεταναστών στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα
Κόντης Α., κ.α., Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες - Πολιτικές - Προοπτικές Τόμος Α, ΙΜΕΠΟ, Αθήνα 2008 

"Forms of Social Capital and Incorporation of Albanian Immigrants in Greece"
Kontis Α. et. al., «Journal of Ethnic and Migration Studies», Vol. 33, No 8, November 2007

«Ο Ελληνισμός της Διασποράς», τόμος A' "Ιστορική Αναδρομή, Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις"
Κόντης Α. – Φακιολάς Ρ. (Ακαδ. Υπευθ.), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002, 2003

«Ο Ελληνισμός της Διασποράς», τόμος Β' "Ο Ελληνισμός της Διασποράς στην Ευρώπη"
Κόντης Α. – Φακιολάς Ρ. (Ακαδ. Υπευθ.), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002, 2003,

«Ο Ελληνισμός της Διασποράς», τόμος Γ' "Ο Ελληνισμός της Διασποράς στις Υπερπόντιες Χώρες, Αφρική & Μέση Ανατολή"
Κόντης Α. – Φακιολάς Ρ. (Ακαδ. Υπευθ.), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2002, 2003,

Μακροοικονομικοί παράγοντες της μετανάστευσης προς την Ελλάδα και μεταναστευτικό δυναμικό
Πληθυσμός και Μετανάστευση στην Ελλάδα: Ελληνική Εταιρία Δημογραφικών Μελετών, Αθήνα 2003

Αλλοδαποί στα Επτάνησα 1990-2001
Επτάνησα 20ος - 21 αιώνας: Οικονομία, Δημογραφία, Περιβάλλον και Πολιτισμός. Αθήνα 2003

Ημεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναμικό στην Ελληνική αγορά εργασίας
Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1998

Η έρευνα στην Ελλάδα για τον ελληνισμό της διασποράς
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος 92-93, Αθήνα 1997