Αρχική σελίδα » Αλφαβητικός κατάλογος προσωπικού » ΟΛΓΑ ΚΥΤΙΔΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΥΤΙΔΟΥ

Η Κυτίδου Όλγα σπούδασε στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπου ακολούθησε την κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισμών. Έχει απασχοληθεί για την πρακτική της άσκηση στη Γ’2 Δ/νση του ΥΠ.Εξ. Σήμερα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές και ασκείται στο Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς (ΕΜΜΕΔΙΑ). Συμμετέχει στην έρευνα για τις "Σύγχρονες και διαχρονικές τάσεις της αραβικής μετανάστευσης προς την Ευρώπη". Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μετανάστευση κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου, στη διαχείριση κρίσεων και σε ζητήματα πολιτικής και συνεργασίας στο Μεσογειακό χώρο (Ισλάμ, Αραβικός κόσμος, Τουρκία και Ελλάδα).

Δημοσιεύσεις:

  • “Οικονομική κρίση και παλιννόστηση", Μετανάστευσης Επίκαιρα, Τεύχος 3, Οκτώβριος 2011
  • “Αραβική Μετανάστευση και πριν από την «Άνοιξη”, Μετανάστευσης Επίκαιρα, Τεύχος 2, Ιούνιος 2011Επικοινωνία: o_kytidou@yahoo.gr