Αρχική σελίδα » Αλφαβητικός κατάλογος προσωπικού » ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΟΥ

Σπούδασε Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics στην Κοινωνική Έρευνα (Msc in Social Research Methods) και στην Επικοινωνία (Msc in Social and Public Communication). Έχει εργαστεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με κύριο αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στη διερεύνηση στάσεων σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Σήμερα είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, όπου και έχει εργαστεί ως διδάσκουσα σύμφωνα με το Π. Δ. 407/80 στο γνωστικό αντικείμενο Εφαρμογές Πληροφορικής στην Κοινωνική Έρευνα καθώς και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων. 

Δημοσιεύσεις:

  • Paschou, M. (2007) ‘Public attitudes towards the industrial uses of plants: The EPOBIO survey’ Newbury, UK: CPL Press
  • Batrinou, A., M. Paschou, V. Stavroulakis and V. Sinanoglou (2007) ‘The influence of information in shaping attitudes towards genetically modified foods’. 5th International Conference on Food Technology, 9-11 Μαrch 2007, Thessaloniki, Greece: Proceedings, Vol 2, pp 324-331
  • M. Paschou,et al (2007). ‘Stakeholder Opinions and Attitudes towards Co-existence’. GMCC07, 20-21, November 2007, Seville, Spain: Proceedings.


Επικοινωνία: mpashou7[at]hotmail[dot]com