Αρχική σελίδα » Αλφαβητικός κατάλογος προσωπικού » ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η Δέσποινα Π. Παπαδοπούλου σπούδασε Ιστορία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι διδάκτωρ Ιστορίας της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετείχε ακόμη ως βασική ερευνήτρια στο πρόγραμμα ταξινόμησης του Αρχείου Γ. Ψυχάρη του Κ.Ν.Ε. στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Πεδία ενδιαφέροντός της είναι η ιστορία της ελληνικής διασποράς καθώς και γενικότερα ζητήματα μετανάστευσης.Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις: 

  • «Données démographiques et sociales sur l’immigration grecque en France au XIXe siècle», στο Grivaud G. (éd.), La diaspora hellénique en France, Actes du séminaire organisé à l’Ecole Française d’Athènes (oct. - nov. 1995), Athènes: EFA, coll. Champs helléniques modernes et contemporains, no 1, 2000, σ. 67-81.
  • «Έλληνες στο Παρίσι στα τέλη του 19ου αιώνα: Η αρχική οργάνωση μιας κοινότητας της διασποράς», στο Δαμανάκης Μ., Καρδάσης Β., Μιχελακάκη Θ., Χουρδάκης Α. (επιμ.), Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς. Έρευνα και διδασκαλία, Πρακτικά Συνεδρίου, Ιούλιος 2003, Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., τ. Α΄, 2004, σ. 207-214.
  • «Ο ελληνικός περιοδικός Τύπος στο Παρίσι, 1860-1912», Μνήμων, τ. 27, 2005, σ. 151-180.
  • «Μετανάστευση, ενσωμάτωση και ιδιότητα του πολίτη: κριτική θεώρηση», Κείμενα εργασίας, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα: Παπαζήσης, 1, 2006, 86 σελίδες.
  • «Γαλλία», στο Χασιώτης Ι., Κατσιαρδή-Hering Όλ., Αμπατζή Ευ. (επιμ.), Οι Έλληνες στη Διασπορά 15-21ος αι., Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 2006, σ. 106-115.
  • «Les femmes des élites grecques à Paris à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Rapports de genre et engagement dans la vie publique», στο Rygiel Ph., Lillo N. (dir.), Rapports sociaux de sexe et immigration (mondes atlantiques XIXe-XXe siècles), Paris: Editions Publibook, Actes de l’Histoire de l’Immigration, Numéro spécial, vol. 6, 2006, σ. 119-126.
  • «Προς ένα μοντέλο για την πολιτική ενσωμάτωση μεταναστών» στο Ζώρας Κ., Μπαντιμαρούδης Φ., Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2006, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδόσεις Σάκκουλα, 2007, σ. 159-168.
  • «Ιδιότητα του πολίτη και πολιτική ενσωμάτωση των μεταναστών στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο» στο Κόντης Α. (επιμ.), Ζητήματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, Αθήνα: Παπαζήσης, 2009, σ. 73-219.


Επικοινωνία: dpapado[at]pspa.uoa[dot]gr