Αρχική σελίδα » Αλφαβητικός κατάλογος προσωπικού » ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Ο Τραμουντάνης Άγγελος απασχολείται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ως Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ανάλυση Μεταναστευτικής Πολιτικής». Είναι Συντονιστής του Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων (www.ekke.gr/ocd) και Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στο Εθνικό Εσωτερικό Δίκτυο Μετανάστευσης (EMN). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Μεταναστευτικές Σπουδές (MA in Migration Studies) από το Πανεπιστήμιο Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός συνεργάτης σε σειρά μελετών με θέμα την μετανάστευση και το άσυλο. Κύρια ακαδημαϊκά ενδιαφέροντά του είναι η διεθνής μετανάστευση, το Ισλάμ και η Ισλαμοφοβία.


Δημοσιεύσεις:

  • Tramountanis, A., Chrysakis, M., Balourdos, D., 2014, “The integration of second generation immigrants in Greece: Educational and employment aspects”, στο Fouskas, T. and Tsevrenis, V. (Eds.), “Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook”, European Public Law Organization (EPLO), Athens
  • Κόντης, Α., Παπακωνσταντής, Μ., Σαμπατάκου, Ε.-Α., Μπουσίου, Α., Τραμουντάνης, Α., 2013, “Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2012 - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης”, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
  • Μπαλούρδος, Δ., Τραμουντάνης, Α., 2014 (υπό έκδοση), “Η στατιστική ανάλυση στην κοινωνική έρευνα: Εισαγωγή” στο Φελλάς, Ν. Κ., Μπαλούρδος, Δ., (επιμ) “Κοινωνία και Έρευνα: Σύγχρονες Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
  • Balourdos, D., Chrysakis, M., Sarris, N., Tramountanis, A., Tsantila, K., (eds), 2014, “Vulnerable Social Groups and discrimination in the labour market”, Papazisis - National Centre for Social Research, Athens
  • "Η κληρονομιά μιας δεκαετίας: Διασυνδέοντας τη μετανάστευση με την ασφάλεια μετά την 11/9", Μετανάστευσης Επίκαιρα, Τεύχος 3, Οκτώβριος 2011Επικοινωνία: atramou@ekke.gr

Πλήρες βιογραφικό στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών: επιλέξτε [εδώ]